Praktijkondersteuner

 

In de loop van de jaren heeft de huisarts in Nederland er veel meer werk bij gekregen. De behandelingsmogelijkheden van de huisarts zijn uitgebreid en ziekenhuizen dragen zorgtaken over aan de huisarts. De bevolking vergrijst waardoor er meer hulpvragen zijn en het aantal chronische zieken is toegenomen. Om de huisarts hierbij te ondersteunen zijn er nieuwe functies ontwikkeld: de praktijkondersteuner somatiek en de praktijkondersteuner GGZ.

 

De Praktijkondersteuner Somatiek is een A-verpleegkundige of doktersassistente met een speciale vervolgopleiding (1 of 2 jaar) op HBO-niveau, aan wie de huisarts bepaalde taken kan delegeren. Taken waarmee de praktijkondersteuner de huisarts kan ondersteunen zijn bijvoorbeeld de zorg voor patiënten met diabetes mellitus ,patiënten met chronische luchtwegaandoeningen als astma, chronische bronchitis en longemfyseem en patienten met een verhoogd hartvaatrisico. Andere voorbeelden zijn de controle van de bloeddruk en de begeleiding van patiënten die willen stoppen met roken. Voor mensen met een chronische aandoening betekent dit dus een uitgebreider begeleidingsaanbod. Verder kan ondersteuning plaatsvinden op nog nader te bepalen gebieden zoals preventie en organisatorische taken.

 

De Praktijkondersteuner GGZ heeft een speciale opleiding gevolgd om mensen met psychische problematiek in de huisartsenpraktijk te helpen. De praktijkondersteuner GGZ kan meer tijd besteden aan het samen met de patient tot een oplossing komen. Voor zwaardere problemen kan de POH GGZ ook helpen bij doorverwijzing naar de meest geschikte tweedelijns behandelaars.

 

De Praktijkondersteuner Ouderenzorg 

In 2017 zijn wij gestart om 75-plussers met meervoudige problemen te ondersteunen met het doel zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te kunnen (en willen) verblijven. We hebben sinds 1 mei 2017 een POH ouderenzorg in ons team mogen verwelkomen : mevrouw Jeanne Pennings. Zo zal op ons initiatief telefonisch contact opnemen met mensen in mijn praktijk bij wie er mogelijk een bepaalde kwetsbaarheid is. Het staat u uiteraard vrij om al dan niet met haar in gesprek te gaan. 

  

 

Praktijkondersteuning levert kwaliteitsverbetering in de zorg voor u en mogelijk ook werkdruk vermindering op voor de artsen.

Onder verantwoordelijkheid van de huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. De inzet van de praktijkondersteuner is landelijk beleid en wordt door de zorgverzekeraars gefinancierd. De toeslag wordt door de zorgverzekeraars vergoed.