Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.De informatie op Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen en is onafhankelijk van commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en wetenschappelijk verantwoord. Het NHG zorgt ervoor dat de website actueel blijft en wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen.
Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. De teksten op Thuisarts.nl zijn (waar mogelijk) op de volgende richtlijnen gebaseerd:

NHG-Standaarden (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
FarmacoTherapeutische Richtlijnen (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
Multidisciplinaire richtlijnen (van zorgverleners van verschillende specialisaties);
Landelijke Transmurale Afspraken (tussen huisartsen en specialisten);
Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (tussen huisartsen en bijvoorbeeld psychologen of jeugdartsen);
Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Waar mogelijk zijn de teksten op Thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

De informatie is gebaseerd op reguliere geneeskundige wetenschap.Op Thuisarts.nl vindt u betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekten.

. bij vragen en klachten thuis;

. voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Wanneer u vragen heeft over gezondheid,klachten of een ziekte, weet u voortaan direct waar u moet zijn. U kunt nu rechtstreeks betrouwbare informatie vinden op het internet. Duidelijk en overzichtelijk .Zonder veel te moeten zoeken. En zonder advertenties en reclames.

Thuisarts.nl