Deelname LSP

 

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt uin het weekend of 's avonds terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw elektronisch  huisartsdossier dat wij bijhouden via het beveiligde netwerk bij ons opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw toestemming regelt u bij ons in de praktijk of online via deze website.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, in uw belang. 

 Meer informatie over de opt-in registratie is beschikbaar in een brochure;

Deze brochure is als PDF ook beschikbaar in het Engels.