Uw medische gegevens elektronisch delen

Uw medische gegevens electronisch delen ? Uitsluitend met uw toestemming! 

 

Mijn praktijk maakt gebruik van de regionale zorginfrastructuur om veilig de meest relevante medische gegevens uit te kunnen wisselen in medisch urgente situaties.

Vindt u het goed dat uw belangrijkste medische gegevens op de huisartsenpost en uw medicatiegegevens bij de dienstapotheek kunnen worden opgevraagd, indien nodig? Geef dan toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Dit kan op verschillende manieren :

- tijdens het spreekuur kan u gevraagd worden om toestemming. In dat geval zal u uitsluitenbd om een handtekening onder      het toestemmingsformulier worden gevraagd.

- door het toestemmingsformulier thuis in te vullen en deze af te geven bij de balie-assistente. 
Voor het toestemmingsformulier klik op : toestemmingsformulier
 

 

- Uw toestemming kunt u ook online regelen via deze website. 
Klik op vzvz.nl voor meer informatie , o.a. over de voorwaarden die gesteld worden mbt. inzage en toestemming.

 

De actuele lijst van deelnemende zorgverleners in onze regio Noord Oost Brabant: Zorgverleners Noord-Oost Brabant

 

De OPT-IN regeling 

Er is in de landelijke media veel aandacht voor de mogelijkheid tot elektronische inzage van medische dossiers via het zogenaamde LSP (Landelijk Schakel Punt).

 De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft op dinsdag 5 februari 2013 ingestemd met het convenant LSP .

 Sinds 01-01-2013 is voor het geven van toestemming voor inzage in uw elektronisch medisch dossier het Opt-In principe van kracht. 

Opt-in wil zeggen: de patiënt geeft de eigen huisarts toestemming tot inzage in beperkte delen van zijn / haar elektronisch medisch dossier . Uitsluitend de dienstdoende arts op de regionale huisartsenpost of een andere zorgverlener (dienstapotheek) als dat nodig is voor uw behandeling kan dan met uw toestemming de belangrijkste gegevens bij uw huisarts opvragen.

Op dit moment kunnen waarnemers op huisartsenposten via het LSP de volledige probleemlijst (episodelijst genoemd), het journaalverslag van de laatste 5 consulten, de allergieën / intoleranties / contra-indicaties en de medicatielijst (de verstrekkingen van de laatste 6 maanden) opvragen. Met name chronische patiënten willen dat hun belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn als zij contact zoeken met de regionale huisartsenpost.

Inmiddels zijn 2786 huisartspraktijken (68%,van het totaal) en 1331 apotheken (67%) aangesloten. In totaal zijn 955.000 patientdossiers aangemeld. Hoewel de naam LSP is afgeleid van Landelijk Schakel Punt betreft het regionale uitwisseling. Momenteel vindt in 20 regio 's communicatie plaats via het LSP. 

 In huisartsengroep Maaspoort is mijn praktijk inmiddels volledig voorbereid op de Opt-in registratie. Wij zijn daarom gestart met het vastleggen van uw uitdrukkelijke toestemming voor uitwisselen van gegevens.                            

U kunt zich  schriftelijk aanmelden via een toestemmingsformulier op deze website (zie Toestemming Opt-in) .

Het kan ook via een online formulier. Dit formulier vindt u in het menu Praktijkinformatie onder Deelname LSP.  

Of informeer bij mijn assistentes voor nadere informatie met betrekking tot uw aanmelding.