De Wilsverklaring

Het is verstandig om tijdig na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen.

Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts.

De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname hiervan in uw patiëntendossier.

Voorbeeld wilsverklaring


Extra informatie:

NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)
http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=237%3Awilsverklaring-opstellen&Itemid=14

Rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wat-is-een-wilsverklaring.html